Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


www.nowosci-motoryzacyjne.pl
www.gabinety-stomatologiczne.info.pl

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Cechy przedsiębiorcy


Cechy przedsiębiorcy - wg H.Bienioka cechy przedsiębiorcy to:

- silna potrzeba osiągnięć
- wytrwałość i determinacja
- potrzeba autonomii (niezależności)
- umiarkowana skłonność do ryzyka
- zaufanie do własnych zdolności kontrolowania zdarzeń, zorientowanie na różne okazje
- umiejętność pryzmowania porażki i wyciągania z niej wniosków
- optymizm życiowy i entuzjazm pracy
- kreatywność i innowacyjność
- zdolności przywódcze

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Kolejny temat to Przedsiębiorczość wg Petera Druckera:

Jest cechą, sposobem zachowania się przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, pod którą rozumie się gotowość i zdolność do podejmowania i rozwiązywania w sposób twórczy i nowatorski nowych problemów, umiejętność wykorzystywania pojawiających się szans  i okazji oraz elastycznego przystosowywania się do zmieniających się warunków.

Przedsiębiorczość może się wyrażać we wszystkich... (...)