Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


może Wy mi pomożecie??
visit source site

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Definicja przedsiębiorcy


Definicja przedsiębiorcy - Przedsiębiorca to:

wg A.Smitha przedsiębiorcę cechuje przede wszystkim umiejętność oszczędzania i mobilizowania kapitału;

wg J.B.Saya przedsiębiorca umiejętnie łączy czynniki produkcji przenosząc zasoby ekonomiczne z obszaru niższej do obszaru wyższej efektywności;

wg J.Schumpetera przedsiębiorca dynamizuje gospodarkę przez ciągłe wprowadzanie innowacji, które są siłą napędową poruszającą mechanizm gospodarczy.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Kolejny temat to Funkcje przedsiębiorcy:

wg C.A.Kenta przedsiębiorcy spełniają pięć funkcji:

- wprowadzają nowe produkty na rynek;
- tworzą nowe rynki, które poprzednio nie istniały;
- odkrywają nowe zasoby albo nowe sposoby rozszerzania podaży istniejących zasobów;
- mogą odkrywać i rozwijać nowe technologie;
- mogą reorganizować istniejące przedsiębiorstwa w nowy twórczy sposób.

(...)