Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Kapitał obrotowy


Kapitał obrotowy - Termin kapitał obrotowy pochodzi od starego jankeskiego domokrążcy, który ładował swój wóz towarami i udawał się w swoją drogę, aby je rozprowadzać. Towary te były zwane kapitałem obrotowym, gdyż były tym, co sprzedawał, a raczej, czym obracał, dla zapewnienia sobie zysków. Wóz i koń były jego własnością, a więc były finansowane kapitałem własnym, natomiast towary były nabywane za pożyczane środki zwanymi pożyczkami na kapitał obrotowy.

Pojęcie kapitału obrotowego nie jest jednoznaczne, stąd też w literaturze używa się dwóch pojęć do określenia kapitału obrotowego, którymi są: kapitał obrotowy brutto i kapitał obrotowy netto.

Kapitał obrotowy brutto rozumiany jest jako aktywa bieżące firmy (nazywane także środkami obrotowymi bądź też majątkiem obrotowym), które są zaangażowane w bieżącą działalność przedsiębiorstwa.

Natomiast kapitał obrotowy netto (zwany też kapitałem pracującym, z ang. working capital) jest różnicą pomiędzy aktywami bieżącymi a zobowiązaniami bieżącymi (krótkoterminowymi). Jest to więc kapitał finansujący określoną część środków obrotowych, mianowicie tę, która nie zostaje pokryta zobowiązaniami bieżącymi, a więc stanowi nadwyżkę aktywów bieżących nad tymi zobowiązaniami.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
Analiza finansowa przedsiębiorstwa usługowego
Notice: Undefined variable: odp in /www/eko_www/www/abcekonomii/wyszukiwarka-wyniki.php on line 8
- Firma świadczy usługi remontowe. Analiza zawiera... [Liczba stron: 30]
Analiza pionowa i pozioma bilansu (aktywów i pasywów)
Notice: Undefined variable: odp in /www/eko_www/www/abcekonomii/wyszukiwarka-wyniki.php on line 8
- Skład: wskaźniki analizy aktywów bilansu i... [Liczba stron: 14]
Biznes plan - firma produkująca artykuły ogrodowe
Notice: Undefined variable: odp in /www/eko_www/www/abcekonomii/wyszukiwarka-wyniki.php on line 8
- Biznes plan ten napisany został jako... [Liczba stron: 26]
Wycena przedsiębiorstwa
Notice: Undefined variable: odp in /www/eko_www/www/abcekonomii/wyszukiwarka-wyniki.php on line 8
- Wycena napisana na podstawie istniejącego przedsiębiorstwa.... [Liczba stron: 17]
Analiza finansowa spółki branży edukacyjnej
Notice: Undefined variable: odp in /www/eko_www/www/abcekonomii/wyszukiwarka-wyniki.php on line 8
- Przykładowa analiza wskaźnikowa bilansu oraz analiza... [Liczba stron: 18]


Kolejny temat to Formy kapitału własnego:

Może przybierać różną postać, w zależności od formy prawnej przedsiębiorstwa. Kapitałem własnym jest więc fundusz założycielski i fundusz przedsiębiorstwa w przedsiębiorstwie państwowym; kapitał: udziałowy, zapasowy i rezerwowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością; kapitał akcyjny, zapasowy i rezerwowy w spółce akcyjnej.

Zysk jednostki gospodarczej również zwiększa kapitał własny. Kapitał... (...)