Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Instrumenty konkurencji


Instrumenty konkurencji - W procesie przezwyciężania (dopiero wymienionych ograniczeń) mogą być wykorzystywane przez sprzedawców następujące podstawowe rodzaje instrumentów konkurencji:

1) produkt (funkcjonalność i jakość produktu);
2) usługa, która może występować jako samodzielny instrument konkurencji (funkcjonalność i jakość usługi) lub jako instrument powiązany z produktem;
3) cena;
4) reklama.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
853Konkurencja rynkowa - referat - Skład pracy: istota mechanizmu konkurencji, oddziaływanie... [Liczba stron: 12]


Kolejny temat to Zakres kontroli operacyjnej:

To:

1. Analiza podstawowych wielkości kontrolnych w odniesieniu do planu rocznego:
- analiza sprzedaży;
- analiza udziału w rynku;
- analiza wpływu wydatków marketingowych na wielkość sprzedaży;
- analiza wskaźników finansowych;
- analiza wizerunku rynkowego firmy.

2. Analiza rentowności działalności marketingowej:
- ustalenie kosztów funkcjonalnych (na dystrybucję, promocję... (...)