Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/cf.php on line 11
Narzędzia TQM - Definicje Pojęcie Wyjaśnienie

Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Masz gabinet? fryzjerski Sprawdź szkolenia na www.akademiaversum.pl lekcje dla fryzjerów.

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 188

Narzędzia TQM


Narzędzia TQM - To:

- Statystyczna kontrola procesu – to metody pomiaru wahań oraz ciągłej poprawy procesu produkcji przed fazą końcowej kontroli jakości, które są stosowane w celu zapobiegania produkowaniu wyrobów z usterkami.
- Wykres rybiej ości – zwany też wykresem przyczyn i skutków lub wykresem Ishikawy, służącym do usystematyzowania i przedstawienia możliwych przyczyn problemu lub zjawiska.
- Benchmarking (analiza porównawcza z najlepszymi) – który polega na porównywaniu cech własnych wyrobów lub usług z cechami najlepszych na świecie.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 237

Kolejny temat to Mechanizm konkurencji:

Jest oparty na takim postępowaniu sprzedawców, które zmierza do:

a) wyróżnienia się na tle innych sprzedawców i konkurentów – nabywcy będą indywidualni i instytucjonalni
b) uzyskania akceptacji tego wyróżnienia nabywców.

Mechanizm konkurencji może być z punktu widzenia sprzedaży efektywny, jeżeli równocześnie są spełnione oba warunki. Wyróżnienie się sprzedawcy... (...)