Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


wyjątkowe pole dance studio w łodzi pole dance łódź nauka tańca na rurce - blacklips
kamizelki nurkowe kamizelki nurkowe kamizelki nurkowe
www.gabinety-stomatologiczne.info.pl

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Cechy procesu innowacyjnego


Cechy procesu innowacyjnego - To:

1. interakcyjny (uzależniony od wielu różnych czynników),
2. zintegrowany (łączy w sobie odmienne potrzeby, wiedzę, integruje odmienne instytucje),
3. interdyscyplinarny,
4. sieciowy (musi powstać pewien podsystem powiązań między różnymi sferami życia).

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Kolejny temat to Systematyczna innowacja wg Druckera:

To:

1. Nieoczekiwane zdarzenie –najlepszy sposób do zmiany
2. Niezgodność między rzeczywistością a wyobrażeniami o niej
3. Innowacja wynikająca z potrzeb procesu
4. Zmiany w strukturze przemysłu, rynku, które wszystkich zaskakują
5. Demografia
6. Zmiany w sposobach postrzegania, nastrojach wartościach, nawykach, normach postępowania
7. Nowa wiedza w dziedzinie nauk... (...)