Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


ogrzewanie elektryczne podłogowe

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Cele prywatyzacji


Cele prywatyzacji - Podstawowe cele prywatyzacji to :
- ograniczenie udziału przedsiębiorstw państwowych w gospodarce,
- poprawa efektywności gospodarowania,
- poprawa kondycji finansowej przedsiębiorstw,
- przystosowanie przedsiębiorstw do realiów gospodarki rynkowej,
- zracjonalizowanie zatrudnienia,
- umacnianie pozycji przedsiębiorstw na rynku,
- poprawa kondycji giełdy papierów wartościowych poprzez zwiększenie liczby notowanych na niej prywatyzowanych spółek,
- zachęcenie ludzi do inwestowania,
- zdobycie środków na sfinansowanie niezbędnych reform ustrojowych,
- przyciągnięcie inwestorów zagranicznych dysponujących nowoczesnymi technologiami.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Kolejny temat to Podział prywatyzacji:

Ze względu na jej wielkość :
- mała prywatyzacja - polega na sprzedaży małych przedsiębiorstw np. zakładów gastronomicznych lub wyłączonych składników majątku (maszyny, budynki),
- średnia prywatyzacja - sprzedaż małych i średnich podmiotów, lub leasing majątku produkcyjnego,
- duża prywatyzacja - przekształcenie średnich i wielkich przedsiębiorstw w spółki kapitałowe i... (...)