Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Kredyt dewizowy


Kredyt dewizowy - Udzielany jest głównie w pięciu podstawowych walutach, tj. dolarach USA, markach niemieckich, funtach szterlingach oraz frankach francuskich i szwajcarskich. Tego rodzaju kredyty mogą być  oprocentowane według stopy zmiennej lub stałej. Spłata kredytu wraz z odsetkami i prowizją odbywa się w złotych według kursu obowiązującego w dniach spłaty kredytu.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
787Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa - Skład pracy to: przedsiębiorstwo jako kredytobiorca,... [Liczba stron: 20]
Działalność kredytowa banku - opracowanie - Skład opracowania: pojęcie i istota kredytu,... [Liczba stron: 18]
Rola banku centralnego - referat - Skład pracy: rewolucja w usługach finansowych... [Liczba stron: 18]


Kolejny temat to Ryzyko kredytowe:

To ryzyko nieodzyskania przez bank części lub całości kapitału i odsetek od udzielonej pożyczki. Bank ponosi stratę, gdy pożyczkobiorca nie wywiązuje się z jej spłaty, a zabezpieczenie pożyczki nie jest dostateczne.

Ryzyko kredytowe ma szeroki wymiar zarówno w aspekcie przestrzennym, jak i czasowym, a towarzyszy ono transakcjom pozabilansowym (gwarancje,... (...)