Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Kredyt akceptacyjny


Kredyt akceptacyjny - Polegaja na odpłatnym akceptowaniu przez bank ciągnionych na niego trat i zobowiązaniu do udzielania kredytu na wykupienie tych trat.

Ten rodzaj operacji wykonywany jest zazwyczaj przez tzw. pierwszorzędny bank i gwarantują zapłatę każdemu kolejnemu posiadaczowi weksla. Kredyt akceptacyjny występować może w postaci linii kredytu akceptacyjnego, która jest limitem kredytowym przyznanym kredytobiorcy.

Może być udzielany jako kredyt odnawialny, lub nieodnawialny, gdy każdy wykupiony weksel zmniejsza wysokość przyznanego kredytu.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
783Czynne operacje banku komercyjnego - Skład opracowania: rodzaje operacji bankowych, operacje... [Liczba stron: 17]


Kolejny temat to Kredyty lombardowe:

Jest to kredyt udzielany pod zastaw papierów wartościowych, towarów i przedmiotów wartościowych. Cechą charakterystyczną jest tu posiadanie przez bank przedmiotu zastawu i w związku z tym tego rodzaju kredyty są zazwyczaj udzielane pod zastaw papierów wartościowych, co nie sprawia bankom trudności w ich przechowywaniu.

Banki udzielają pożyczek lombardowych... (...)