Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Kredyt gotówkowy


Kredyt gotówkowy - Kredyt, który można przeznaczać na dowolny cel, np. zakup mebli, na remont mieszkania itp. Ma więc on w znacznej mierze charakter kredytu na zakupy ratalne.

Wysokość kredytu uzależniona jest od stałych miesięcznych dochodów pożyczającego, jeśli zabezpieczeniem jest tylko poręczenie. Spłata - jednorazowa lub w ratach, w okresie nie  dłuższym niż 2 lata.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
781Kredyt gotówkowy - opracowanie - Skład opracowania: definicja i rodzaje banków... [Liczba stron: 11]
Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa - Skład pracy to: przedsiębiorstwo jako kredytobiorca,... [Liczba stron: 20]
Działalność kredytowa banku - opracowanie - Skład opracowania: pojęcie i istota kredytu,... [Liczba stron: 18]
Rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe - referat - Skład pracy: organizacja rozliczeń pieniężnych, zatory... [Liczba stron: 20]


Kolejny temat to Kredyt dyskontowy:

Kredyty te polegają na dyskontowaniu weksli, tzn. na wykupie weksli przez bank przed terminem płatności, z potrąceniem odsetek dyskontowych zwanych dyskontem, których wielkość zależy od wysokości stosowanej stopy dyskontowej (procentu) i okresu liczonego od daty operacji do dnia płatności weksla.

Weksel, będący wyrazem kredytu kupieckiego w transakcji kupna-... (...)