Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Działalność kredytowa banku


Działalność kredytowa banku - Jest dla banków  podstawowym źródłem dochodu  i  finansowo najkorzystniejszą formą zarobkowania, lecz udzielenie dobrego kredytu nie jest prostą czynnością a skomplikowanym procesem wielopłaszczyznowego badania różnych rodzajów ryzyka.

Podstawę prawną działalności kredytowej banku komercyjnego stanowią: Ustawa o Narodowym Banku Polskim, Ustawa Prawo Bankowe, statut banku, kodeks cywilny i prawo wekslowe.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
775Wykłady z bankowości - opracowanie - Kolejna porcja definicja i zagadnień: pieniądz... [Liczba stron: 30]
Działalność kredytowa banku - opracowanie - Skład opracowania: pojęcie i istota kredytu,... [Liczba stron: 18]


Kolejny temat to Kryteria klasyfikacji kredytów:

To:
- przedmiot kredytu,
- okresu kredytowania,
- podmiot finansowania,
- forma kredytu,
- sposób zabezpieczenia spłaty kredytu,
- waluta kredytu.

(...)