Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


zwierzakowy.eu

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Wdrażanie lean management


Wdrażanie lean management - Podstawowe fazy i etapy wdrażania lean management:

Faza I. Poznanie metody.
Faza II. Ocena stanu istniejącego.
- Etap 1: Identyfikacja przedmiotu badań.
- Etap 2: Wybór metody zbierania danych.
- Etap 3: Ocena stanu obecnego.
Faza III. Analiza i modyfikacja stanu istniejącego.
- Etap 1: Ustalenie odchyleń w zakresie parametrów efektywności.
- Etap 2: Określenie poziomu spodziewanych efektów.
Faza IV. Integracja.
- Etap 1: Komunikowanie wyników badań i zamierzeń oraz spowodowanie ich akceptacji.
- Etap 2: Ustalenie celów funkcjonalnych.
Faza V. Projektowanie nowego procesu lub produktu.
- Etap 1: Utworzenie zespołu roboczego.
- Etap 2: Opracowanie planu.
Faza VI. Restrukturyzacja procesu.
Faza VII. Wdrożenie restrukturyzowanego procesu.
- Etap 1: Opracowanie planu wdrożeń.
- Etap 2: Uruchomienie działań wdrożeniowych.
- Etap 3: Kontrola wdrożenia zmian.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Kolejny temat to Kultura organizacji:

W świecie zmian zachodzących na całym świecie , organizacje dnia dzisiejszego stoją przed koniecznością wprowadzania kultury organizacji, która nie była by tylko elastyczna, ale także wrażliwa na różnice kulturowe, z jakimi mają do czynienia ich członkowie w obrębie danego społeczeństwa i między różnymi społeczeństwami. Pojęcie to wprowadzone przez teoretyków w... (...)