Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Budżet jednostki samorządu terytorialnego (JST)


Budżet jednostki samorządu terytorialnego (JST) - Uchwalony jest w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy. Stannowi roczny plan dochodów i wydatków oraz  przychodów i rozchodów tej jednostki, przychodów i wydatków: zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i środków specjalnych, funduszy celowych jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Dotyczy to wszystkich szczebli samorządu – gmin, powiatów, województw.

Zasady budowy i wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego nie różnią się istotnie od zasad obowiązujących w przypadku budżetu państwa. Natomiast dochody budżetów jednostek terytorialnych są uregulowane odrębną ustawa.  

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
Budżet jako podstawa zarządzania jednostki samorządu terytorialnego
Notice: Undefined variable: odp in /www/eko_www/www/abcekonomii/wyszukiwarka-wyniki.php on line 8
- Skład pracy: definicja jednostki samorządu terytorialnego... [Liczba stron: 14]
Procedura budżetowa jednostek samorządu terytorialnego
Notice: Undefined variable: odp in /www/eko_www/www/abcekonomii/wyszukiwarka-wyniki.php on line 8
- Skład pracy: definicja budżetu jednostki samorządu... [Liczba stron: 23]
Dochody jednostek samorządu terytorialnego
Notice: Undefined variable: odp in /www/eko_www/www/abcekonomii/wyszukiwarka-wyniki.php on line 8
- Praca opisuje: dochody własne jednostek samorządu... [Liczba stron: 7]
Budżet gminy
Notice: Undefined variable: odp in /www/eko_www/www/abcekonomii/wyszukiwarka-wyniki.php on line 8
- Skład opracowania: definicja budżetu gminy, zasada... [Liczba stron: 5]
Pozyskiwanie środków pozabudżetowych dla gmin
Notice: Undefined variable: odp in /www/eko_www/www/abcekonomii/wyszukiwarka-wyniki.php on line 8
- Skład pracy: gmina jako podstawowa jednostka... [Liczba stron: 37]


Kolejny temat to Funkcje budżetu JST:

Budżet jako narzędzie zarządzania działalnością jednostki samorządu terytorialnego spełnia określone funkcje:

1. zarządzania
2. optymalizacji
3. promocyjną
4. demokratyczną
5. integracyjną
(...)