Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/cf.php on line 11
Korzyści analiza FMEA - Definicje Pojęcie Wyjaśnienie

Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


www.ekonom.info

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 188

Korzyści analiza FMEA


Korzyści analiza FMEA - To m.in.:
- identyfikacja wpływu uszkodzeń elementów na inne elementy, podsystemy i cały system;
- określenie środków zmniejszających ryzyko;
- weryfikacja lub uzupełnienie specyfikacji wymagań dla systemu;
- oszczędność czasu i kosztów, dzięki identyfikacji możliwych zagrożeń jeszcze przed przystąpieniem do wykonania systemu;
- wspomaganie procesu, zmierzającego do lepszego zrozumienia systemu (w szczególności FMEA), może stanowić podstawę do opracowania procedur serwisowych i diagnostycznych);
- stworzenie warunków do analizy FMEA systemów nadrzędnych, w których dany system został zastosowany;
- dokumentacja wszystkich pomysłów dotyczących niezawodności danego rozwiązania;
- dokumentacja zdobytego doświadczenia, problemów i ich rozwiązań dla następnych projektów;
- redukcja zakresu napraw gwarancyjnych.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 237

Kolejny temat to 2.3 Keynesowska teoria bezrobocia:

Keynes uważał, że bezrobocie nie ma charakteru dobrowolnego, ale przymusowy, a elastyczność płac jest ograniczona. O wielkości zatrudnienia decydują z jednej strony skłonność do konsumpcji i stopa nowych inwestycji, przy danej zaś skłonności do konsumpcji zatrudnienie może wzrastać wyłącznie jednocześnie z inwestycjami. Keynesa nie interesują procesy wzrostu podaży siły roboczej... (...)