Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


royalsign
www.dodatki-krawieckie.biz.pl
www.brygadarr.pun.pl
www.polandspeedteam.pun.pl

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


FMEA wyrobu - konstrukcji


FMEA wyrobu - konstrukcji - Przeprowadzana jest już podczas wstępnych prac projektowych w celu uzyskania informacji o silnych i słabych punktach wyrobu, tak aby jeszcze przed podjęciem właściwych prac konstrukcyjnych, istniała możliwość wprowadzenia zmian koncepcyjnych. Do wskazania słabych punktów wyrobu, mogących być w czasie jego eksploatacji przyczyną powstawania wad, są przydatne ustalenia uzyskiwane na etapie projektowania, dzięki wiedzy i doświadczeniu zespołu zaangażowanego w przeprowadzenie FMEA, a także z pomocą informacji uzyskiwanych podczas eksploatacji podobnych wyrobów własnych lub innych producentów.

Wady wyrobu lub konstrukcji mogą dotyczyć:
- funkcji, które wyrób ma realizować,
- niezawodności wyrobu w czasie eksploatacji,
- łatwości obsługi przez użytkownika,
- łatwości naprawy w przypadku uszkodzenia,
- technologii konstrukcji.

Przeprowadzanie FMEA wyrobu/konstrukcji jest zalecane w sytuacjach:
- wprowadzania nowego wyrobu,
- wprowadzania nowych lub w dużym stopniu zmienionych części lub podzespołów,
- wprowadzania nowych materiałów,
- zastosowania nowych technologii,
- otwarcia się nowych możliwości zastosowania wyrobu,
- dużego zagrożenia dla człowieka lub otoczenia w przypadku wystąpienia awarii wyrobu (nie jest dopuszczalne wystąpienie jakichkolwiek wad),
- eksploatacji wyrobu w szczególnie trudnych warunkach, - znacznych inwestycji.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Kolejny temat to FMEA procesu:

Jest przeprowadzana w celu rozpoznania czynników, które mogą utrudniać spełnianie wymagań zawartych w specyfikacji konstrukcji lub dezorganizować przebieg procesu wytwarzania. Czynniki te mogą być związane z:
- metodami obróbki,
- parametrami obróbki,
- środkami pomiarowo-kontrolnymi, - maszynami i urządzeniami.
FMEA procesu jest stosowana:
- w początkowej fazie projektowania procesów... (...)