Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


personal money lenders
skrypt taki jak allegro, w sosknałej cenie phpaukcje.pl wersjallegro skrypta pro. skrypt sklepu internetowego
Zapraszamy do - prywatne przedszkole Katowice dowiedz się więcej o naszym przedszkolu w Katowicach
wydawnictwa fotograficzne - fotografia w serwisie fotoaukcje.pl - zdjęcia, fotografie. aparaty fotograficzne, obiektywy, kamery, akcesoria. wydawnictwa fotograficzne aukcje foto

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Koncepcja analizy FMEA


Koncepcja analizy FMEA - U podstaw opracowania założeń metody FMEA (ang. Failure Mode and Effect Analysis – analiza przyczyn i skutków wad) legła obserwacja, że około 75% przyczyn błędów leży w sferze projektowania wyrobu. Jednak 80% błędów ujawnia się w czasie produkcji, kontroli i u klienta, czyli tam, gdzie koszty są największe. Metoda FMEA powstała w celu maksymalizacji wykrywania błędów na pierwszym etapie.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Kolejny temat to Cele analizy FMEA:

Stosowanie metody FMEA pozwala urzeczywistnić ideę zawartą w zasadzie „zera defektów". Celem FMEA jest:
- konsekwentne i trwałe eliminowanie wad („słabych" miejsc) wyrobu (konstrukcji wyrobu) lub procesu produkcji (np. procesów obróbki) poprzez rozpoznawanie rzeczywistych przyczyn ich powstawania i stosowanie odpowiednich - o udowodnionej skuteczności - środków zapobiegawczych,
- unikanie wystąpienia... (...)