Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Analiza strategiczna


Analiza strategiczna - Jest zbiorem działań wykorzystujących zarówno metody ilościowe jak i jakościowe z różnych dziedzin, tj. ekonomii, finansów, psychologii, statystyki, marketingu, które mają na celu zebranie, zinterpretowanie i konfrontację danych dotyczących zarówno samej organizacji jak i jej otoczenia. Wyniki analizy strategicznej mają umożliwić przewidzenie i ocenę przyszłych stanów przedsiębiorstwa i jego otoczenia z punku widzenia możliwości przetrwania i rozwoju. Innymi słowy, wynikiem analizy strategicznej ma być sformułowanie optymalnego wariantu strategii gospodarczej przedsiębiorstwa.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
Analiza strategiczna spółki z branży hotelarskiej
Notice: Undefined variable: odp in /www/eko_www/www/abcekonomii/wyszukiwarka-wyniki.php on line 8
- Elementy składowe samej analizy to: misja... [Liczba stron: 27]
Analiza strategiczna przedsiębiorstwa wielobranżowego
Notice: Undefined variable: odp in /www/eko_www/www/abcekonomii/wyszukiwarka-wyniki.php on line 8
- Skład analizy: historia i przedmiot działalności... [Liczba stron: 28]
Podstawy zarządzania strategicznego
Notice: Undefined variable: odp in /www/eko_www/www/abcekonomii/wyszukiwarka-wyniki.php on line 8
- Skład opracowania: definicja zarządzania strategicznego, użytkownicy... [Liczba stron: 32]
Biznes plan salonu fryzjerskiego i kosmetycznego
Notice: Undefined variable: odp in /www/eko_www/www/abcekonomii/wyszukiwarka-wyniki.php on line 8
- Skład biznes planu: profil i zakres... [Liczba stron: 33]
Analiza strategiczna browaru
Notice: Undefined variable: odp in /www/eko_www/www/abcekonomii/wyszukiwarka-wyniki.php on line 8
- Skład analizy: struktura branży, strategiczna charakterystyka,... [Liczba stron: 14]


Kolejny temat to Makrootoczenie:

Stanowią czynniki ekonomiczne, demograficzne, technologiczne, polityczno-prawne, społeczno-kulturowe, które wywierają wpływ na wszystkie podmioty działające na rynku. Pomimo że przedsiębiorstwo w większości przypadków nie jest w stanie zmienić warunków makrootoczenia - które wydają się takie same dla całej gospodarki - nie może ono zignorować jego analizy. Planowanie optymalnej strategii przedsiębiorstwa jest... (...)