Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/cf.php on line 11
Czym jest CEFTA - Definicje Pojęcie Wyjaśnienie

Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


motoryza.edu.pl
trzydni.edu.pl

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 188

Czym jest CEFTA


Czym jest CEFTA - Początek lat 90-tych zapoczątkował szereg przemian ustrojowych w państwach Europy Środkowej takich jak Węgry, Polska, Czechosłowacja . 9 kwietnia 1990 roku w Bratysławie odbyło się spotkanie, które dało początek procesowi tworzenia nowych form współpracy politycznej i gospodarczej. Dopiero spotkanie 15 lutego 1991 roku przyniosło efekt i zakończyło się podpisaniem przez prezydentów Polski i Czechosłowacji oraz premiera Węgier tzw. „Deklaracji o współpracy w dążeniu do integracji europejskiej”. Deklaracja ta, która była podpisana pomiędzy trzema współpracującymi krajami, zaczęła być określana jako Trójkąt Wyszehradzki, od nazwy miejscowości w której była podpisana.

Kiedy to Czechosłowacja rozpadła się na dwa suwerenne państwa – Republikę Czeską i Słowację, od 1 stycznia 1993 roku nazwę porozumienie na Grupę Wyszehradzką.

Już po spotkaniu w Bratysławie, pomiędzy Polską i Węgrami, powstała koncepcja stworzenia strefy wolnego handlu, coś na wzór umowy handlowej między Węgrami a Finlandią .
Dopiero jednak, 6 października 1991 roku w Krakowie, Polska Węgry i Czechosłowacja (jeszcze wówczas) doszły do porozumienia, aby problematyka ekonomiczna stała na równi z polityczną, jako istotny element współpracy między państwami. W przyjętej wówczas Deklaracji Krakowskiej, za pierwszoplanowe znaczenie uznano przywiązanie do stowarzyszenia ze Wspólnotami Europejskimi. Po raz pierwszy również, w oficjalnym dokumencie, zadeklarowano wolę zawarcia umowy wzajemnej liberalizacji handlu.

30 listopada 1991 roku odbyło się w Warszawie spotkanie ministrów odpowiedzialnych za współpracę gospodarczą z zagranicą.
W podpisanym dokumencie „Pro memoria”, zdecydowano o zapoczątkowaniu negocjacji dotyczących porozumienia o liberalizacji wzajemnego handlu. Jako punkt wyjścia przyjęto zasadę symetrii i ekwiwalentności wzajemnych korzyści3. Wiązało się to z dalszymi zadaniami pójścia na kompromis (sprawa tyczy się koncesji) w sprawach wzajemnego otwierania rynków, które to wiązały się nie tylko z redukcją stawek celnych ale również z liberalizacją środków pozataryfowych. negocjacje zostały zakończone 12 grudnia 1992 roku, ostatecznie po uzgodnieniu jednolitego tekstu Umowy CEFTA wraz z kompletem listy koncesji towarowych i deklaracji końcowych.

21 grudnia 1992 roku w Krakowie podpisano umowę tworzącą CEFTA pomiędzy Polską, Węgrami, Czechami i Słowacją4. Przystąpienie Słowenii do CEFTA odbyło się na podstawie Umowy o Akcesji z dnia 25 listopada 1995 roku, z kolei 12 kwietnia 1997 roku Strony CEFTA i Rumunia podpisały w Bukareszcie Umowę o Akcesji Rumunii do CEFTA. Formalnie Rumunia stała się Stroną CEFTA od 1 lipca 1997 roku.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 237

Kolejny temat to Przyczyny powstania CEFTA:

Zewnętrzną przyczyną utworzenia Grupy Wyszehradzkiej była zachęta ze strony państw Europy Zachodniej i Unii, w ramach której współpraca regionalna z tą częścią Europy była elementem polityki. Miała ona pomóc w pokonaniu recesji oraz gwarantować stabilizację polityczną.

Wewnętrzne przyczyny były również jasne i przejrzyste :
- gwarancje bezpieczeństwa,
-... (...)