Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Anglosaski model systemu bankowego


Anglosaski model systemu bankowego - Opiera się na rynkach finansowych, przedsiębiorstwa same szukają finansów i funduszy. Banki komercyjne prowadzą rozliczenia i pozyskują krótkoterminowe fundusze. Podstawowy dopływ kapitału odbywa się przez emisję papierów wartościowych i giełdę. Bardzo istotną rolę odgrywają różne fundusze i banki specjalne.

Zalety:
- pobudzanie innowacji finansowych
- nadawanie kluczowej roli kapitałowi rynkowemu (akcje i obligacje)
- wysoka specjalizacja banków
- dbałość o klienta
Wady:
- częste wahania stóp procentowych
- duże ryzyko transakcji
- zmiany klientów i partnerów dokonujących transakcji
oparcie finansowania podmiotów na anonimowym rynku papierów wartościowych
- duża formalizacja transakcji

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
Test na egzamin z bankowości - Przykładowe pytania testowe na egzamin z... [Liczba stron: 24]
Controlling bankowy - Opracowanie obejmuje zagadnienia: istota controllingu bankowego,... [Liczba stron: 11]
Podstawy bankowości - wykłady - Podstawowe informacje związane z bankowością: pieniądz,... [Liczba stron: 33]
Wykłady z bankowości - opracowanie - Kolejna porcja definicja i zagadnień: pieniądz... [Liczba stron: 30]
Rola systemu informacji marketingowej w procesie podejmowania decyzji - Skład pracy: gromadzenie i wykorzystywanie informacji,... [Liczba stron: 7]


Kolejny temat to Niemiecko-jakoński model systemu bankowego:

Główną rolę odgrywają w nim banki komercyjne, od których uzależnione jest przedsiębiorstwo.
Świadczą szeroką gamę usług, uzależniają klientów od siebie.

Zalety:
- duże banki, uniwersalne, stymulowanie powstawania dużych banków
- tańsze usługi,
- indywidualne umowy z klientami
- wszechstronność usług
- mniejsze ryzyko pozyskania kapitału
Wady:
-... (...)