Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Globalny rynek finansowy


Globalny rynek finansowy - Zanikanie barier najwyraźniej widać przy okazji analizy przepływów kapitałowych. Współczesne rynki finansowe są najbardziej zglobalizowaną formą działalności gospodarczej. Działają autonomicznie i są w dużej mierze oderwane od strefy realnej. Dzięki praktycznie nieograniczonej możliwości przekazywania i magazynowania danych w skali globalnej transferowanie kapitałów z jednego krańca świata na drugi przez 24 godziny na dobę nie stanowi żadnego problemu. Obok oczywistych korzyści należy także zwrócić uwagę na potencjalne niebezpieczeństwo zawarte w takim systemie: kierunek i wielkość globalnych przepływów kapitałowych może ulegać gwałtownym zmianom, co nieuchronnie prowadzi do destabilizacji gospodarczej w skali globalnej – jest to tak zwany efekt domina.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
Controlling - referat - Na pracę składają się: historia, definicja,... [Liczba stron: 13]
Wynik finansowy - tworzenie i podział - Skład opracowania: pojęcie wyniku finansowego, jego... [Liczba stron: 10]
Marketing globalny - referat - Skład pracy: istota marketingu globalnego, definicja... [Liczba stron: 11]
Wprowadzanie na rynek nowego produktu (etapy) - Praca z marketingu omawiająca etapy wprowadzania... [Liczba stron: 7]
Biznes plan biura rachunkowego - Zawartość biznes planu: streszczenie opisu przedsięwzięcia,... [Liczba stron: 20]


Kolejny temat to Makdonalizacja:

Jest to globalna unifikacja potrzeb w stosunku do pewnych towarów i usług. Dotyczy to głównie przemysłów elektronicznego, samochodowego i spożywczego.
Wg George’a Ritzera można wyodrębnić 4 wyznaczniki makdonalizacji:
• efektywność przejścia z jednego do drugiego,
• kalkuacyjność tej efektywności,
• przewidywalność,
• manipulacyjność.
(...)