Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


5 sił Portera


5 sił Portera - M. Porter wyróżnia pięć sił konkurencji:

1. wejście na dany rynek
2. groźba pojawienia się substytucyjnego produktu
3. wzrost siły przetargowej klientów
4. wzrost siły przetargowej dostawców
5. rywalizacja obecnych konkurentów

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
Analiza strategiczna spółki z branży hotelarskiej - Elementy składowe samej analizy to: misja... [Liczba stron: 27]
Analiza strategiczna przedsiębiorstwa wielobranżowego - Skład analizy: historia i przedmiot działalności... [Liczba stron: 28]
Podstawy zarządzania strategicznego - Skład opracowania: definicja zarządzania strategicznego, użytkownicy... [Liczba stron: 32]
Plan marketingowy dla Zakładu Cukierniczego Wawel - Skład pracy: wstępne streszczenie dla kierownictwa,... [Liczba stron: 26]
Elementy analizy otoczenia konkurencyjnego - Elementy pracy: otoczenie konkurencyjne, analiza otoczenia... [Liczba stron: 17]


Kolejny temat to Strategia konkurencji Portera:

Idea strategii konkurencyjnej M. Portera polega na wypracowaniu takiej pozycji firmy, aby w możliwie najpełniej wykorzystać przewagę, jaką posiada do innych uczestników rynku (konkurentów). Opiera się ona na analizie konkurencyjnej (competitive analysis), która jest oceną prawdopodobnych możliwości przyjęcia lub zmian strategii przez innych.
(...)