Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


www.ekonom.info

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Optimum Pareta


Optimum Pareta - Mówimy, że sytuacja ekonomiczna jest efektywną w rozumieniu Pareta, jeżeli nie ma sposobu poprawienia sytuacji jakiejkolwiek osobie bez skrzywdzenia kogokolwiek innego.

Efektywność w rozumieniu Pareta jest stanem pożądanym – jeśli są sposoby poprawienia sytuacji pewnych grup ludzi, dla czego by tego nie zrobić. Jednakże efektywność ta nie jest jedynym celem polityki ekonomicznej, ponieważ nie ma ona nic wspólnego ze sprawiedliwością.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Kolejny temat to Mikrootoczenie:

Obejmuje:

- kanały dystrybucji, za pomocą których przedsiębiorstwo pozyskuje środki produkcji i gotowe wyroby i doprowadza swe produkty do ostatecznych nabywców,
- infrastrukturę jaką tworzą firmy - konsultingowe, agencje marketingowe, agencje reklamy i inne,
- rynki, na których działa przedsiębiorstwo i występujących na nich nabywców,