Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

PolecamyMetoda ekonomii ekonomicznej


Metoda ekonomii ekonomicznej - Jest to systemowa analiza ekonomiki jak skomplikowanego dynamicznego układu. Ekonomia Matematyczna tworze modele matematyczne w postaci założeń o powiązaniu zmiennych ekonomicznych. W skutek różnorodności podmiotów gospodarczych i zmienności warunków, ekonomia Matematyczna  dzieli się na szereg różnych modeli nie mających wartości uniwersalnej.

Podstawowe matematyczne modele mikro- i makroekonomii:
- Modele zachowania konsumenta
- Teoria produkcji
- Modele rynku
- Modele równowagi
- Modele wzrostu gospodarczego
- Modele cyklu koniunkturalnego

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
599Test z geografii ekonomicznej - Przykładowy test z geografii ekonomicznej. 40... [Liczba stron: 4]
Idea merkantylizmu - Skład opracowania: powstanie idei (od XV... [Liczba stron: 5]
Zgadnienia na egzamin z historii myśli ekonomicznej - Ponad 60 zagadnień omówionych na zasadzie... [Liczba stron: 29]
Zagadnienia z geografii ekonomicznej - Zestaw pytań i odpowiedzi z geografii... [Liczba stron: 12]
Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki - Skład pracy: definicja historii myśli ekonomicznej... [Liczba stron: 20]


Kolejny temat to Paradoks Giffena i Veblena:

Pierwszy z nich mówi, że popyt na takie dobra, jak chleb czy ziemniaki, może wzrastać ze zwiększeniem się cen tych dóbr, co tłumaczy się tym, że ludność biedna reaguje na wyższą cenę, np. chleba, zmniejszeniem wydatków na żywność wyższego rzędu (np. mięso) nabywając więcej chleba. Zjawisko to zaobserwowano w Irlandii.... (...)