Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy
Artykuł 45 Tylko do końca tygodnia
Artykuł 47 dla przyszłych biznesmenów
Artykuł 55 nagrodzonyEkonomia matematyczna


Ekonomia matematyczna - Jest to dyscyplina naukowa, która obejmuje różnorodne zastosowania matematycznych pojęć, metod i teorii w ekonomii, a zwłaszcza- w teorii ekonomii.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
598Historia myśli ekonomicznej - opracowanie - Skład opracowania: rozwój ekonomii od starożytności... [Liczba stron: 25]
Podstawy ekonomii matematycznej - opracowanie - Zawartość opracowania: definicja przedmiotu ekonomii matematycznej,... [Liczba stron: 8]
Ekonomia matematyczna cz. 2 - Zawartość opracowania: model zachowania konsumenta, funkcja... [Liczba stron: 7]
Ekonomia matematyczna cz. 3 - Zawartość opracowania: model Edgwortha, Optimum Pareto,... [Liczba stron: 3]
Zagadnienia na egzamin z ekonomii matematycznej - 70 pytań z ekonomii matematycznej wraz... [Liczba stron: 14]


Kolejny temat to Metoda ekonomii ekonomicznej:

Jest to systemowa analiza ekonomiki jak skomplikowanego dynamicznego układu. Ekonomia Matematyczna tworze modele matematyczne w postaci założeń o powiązaniu zmiennych ekonomicznych. W skutek różnorodności podmiotów gospodarczych i zmienności warunków, ekonomia Matematyczna  dzieli się na szereg różnych modeli nie mających wartości uniwersalnej.

Podstawowe matematyczne modele mikro- i makroekonomii: