Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

PolecamyZyski nadzwyczajne


Zyski nadzwyczajne - Mają zazwyczaj marginalne znaczenie w przychodach i mogą dotyczyć np. odszkodowań od ubezpieczycieli z tytułu uszczerbku w majątku na skutek pożaru, itp.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
540Projekt inwestycyjny - Prosty projekt inwestycyjny oparty na przykładzie... [Liczba stron: 8]
Cykl życia produktu oraz bariery wejścia i wyjścia z sektora - Skład pracy: fazy cyklu życia produktu... [Liczba stron: 14]
Cykl życia produktu - opracowanie - W skład opracowania wchodzą takie elementy... [Liczba stron: 11]
Definicje z mikroekonomii - Zbiór ponad 120 definicji i pojęć... [Liczba stron: 12]
Plan marketingowy firmy budowlanej - Elementy tego planu marketingowego to: ogólna... [Liczba stron: 35]


Kolejny temat to Analiza kosztów:

Polega przede wszystkim na analizie struktury i dynamiki kosztów oraz ustaleniu odchyleń kosztów w stosunku do przyjętych odniesień. Analiza struktury kosztów umożliwia ocenę roli i znaczenia poszczególnych składników kosztów w kształtowaniu kosztów całkowitych. Strukturę kosztów analizuje się w następujących przekrojach: - rodzajowym - kosztów bezpośrednich i pośrednich - kosztów zmiennych i stałych - kosztów w... (...)