Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

PolecamyKapitały obce


Kapitały obce - Mają zawsze charakter zewnętrzny w stosunku do przedsiębiorstwa. Ich cechą charakterystyczną jest czasowość wykorzystania środków obcych, konieczność zwrotu w określonym terminie, jak i odpłatność za możliwość wykorzystania tych kapitałów. W przypadku upadłości lub likwidacji przedsiębiorstwa ich roszczenia są regulowane w pierwszej kolejności przed roszczeniami właścicieli.

Cechy kapitału obcego:
1.Konieczność spłaty kapitału
2.Obligatoryjność spłaty odsetek
3.Odsetki stanowią koszty uzyskania przychodu- są odejmowane od podstawy opodatkowania
4.Większy udział zwiększa ryzyko finansowe
5.Możliwość wprowadzenia ograniczeń (celowość przeznaczenia)
6.Brak wpływu dawcy na decyzje firmy
7.Gwarancja zwrotu
Cechy kapitału własnego:
8.Brak konieczności spłaty
9.Wypłata dywidend nieobowiązkowa
10.Dywidenda wypłacana jest z zysku
11.Większy udział świadczy o sile i niezależności finansowej
12.Swoboda wykorzystania
13.Wpływ na podejmowane decyzje
14.Brak gwarancji zwrotu

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
532Analiza finansowa Bakoma S.A. - praca magisterska - Praca magisterska składająca się z 4... [Liczba stron: 112]
Finansowanie przedsiębiorstw - Skład pracy: finansowanie zewnętrzne (własne i... [Liczba stron: 23]


Kolejny temat to Mechanizm dźwigni finansowej:

Jest oparty na korzystaniu z kapitałów obcych, pod warunkiem niższego ich kosztu (oprocentowania) od generowanej stopy zysku ROI w danej firmie. (...)