Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

PolecamyKapitał własny


Kapitał własny - Jest odzwierciedleniem sfinansowania podjęcia działalności przez firmę (jej powstania) i podwyższenia związanego z rozwojem firmy. Jego cechą jest długoterminowość i statystyczność.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
531Analiza finansowa spółki branży edukacyjnej - Przykładowa analiza wskaźnikowa bilansu oraz analiza... [Liczba stron: 18]
Biznes plan firmy usługowej - Skład biznes planu: charakterystyka firmy i... [Liczba stron: 38]
Przykładowa analiza finansowa przedsiębiorstwa usługowego - Firma poddana analizie świadczy usługi remontowe.... [Liczba stron: 30]
Ocena kondycji finansowej firmy - Praca teoretyczna, która omawia: zakres i... [Liczba stron: 21]
Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa - Skład opracowania: istota analizy wskaźnikowej, płynność... [Liczba stron: 16]


Kolejny temat to Kapitały obce:

Mają zawsze charakter zewnętrzny w stosunku do przedsiębiorstwa. Ich cechą charakterystyczną jest czasowość wykorzystania środków obcych, konieczność zwrotu w określonym terminie, jak i odpłatność za możliwość wykorzystania tych kapitałów. W przypadku upadłości lub likwidacji przedsiębiorstwa ich roszczenia są regulowane w pierwszej kolejności przed roszczeniami właścicieli. Cechy kapitału obcego: 1.Konieczność spłaty kapitału 2.Obligatoryjność spłaty... (...)