Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Rodzaje potrzeb ludzkich


Rodzaje potrzeb ludzkich - Potrzeby ludzkie dzielimy na potrzeby:

• egzystencji – np. pokarmowe, zdrowotne, bezpieczeństwa
• prokreacji i rozwoju – np. opieki, dydaktyczne, rodzinne
• funkcjonalne – np. informacyjne, swobody, innowacji
• społeczne – np. przynależności, akceptacji, uspołecznienia
• psychiczne – np. erotyczne, estetyczne, psychoorganizacji.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
Zarządzanie zasobami ludzkimi - praca - Skład pracy: definicja i cele zarządzania... [Liczba stron: 26]
Teorie motywacji - opracowanie - Skład opracowania: definicja motywacji, jej warunki,... [Liczba stron: 19]
Wykłady z zarządzania kadrami - teoria - Opracowanie teoretyczne: definicja zarządzania kadrami, polityka... [Liczba stron: 27]
Podstawy socjologii - Definicje, zagadnienia, krótkie charakterystyki myślicieli (Platon,... [Liczba stron: 26]
Zagadnienia dziedziny zarządzania i organizacji - Zbiór zagadnień i definicji z podstaw... [Liczba stron: 31]


Kolejny temat to Potrzeby ludzkie według Maslova:

Maslova stworzył piramidę, w której występuje hierarchizacja potrzeb:

• fizjologiczne (najważniejsze) – głód, pragnienie
• bezpieczeństwa – pewność, ochrona
• społeczne – poczucie przynależności
• samorealizacji – praca nad sobą, samorealizacja
• wiedzy
• satysfakcji estetycznej.
(...)