Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


pupiland.eu

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Rodzaje potrzeb ludzkich


Rodzaje potrzeb ludzkich - Potrzeby ludzkie dzielimy na potrzeby:

• egzystencji – np. pokarmowe, zdrowotne, bezpieczeństwa
• prokreacji i rozwoju – np. opieki, dydaktyczne, rodzinne
• funkcjonalne – np. informacyjne, swobody, innowacji
• społeczne – np. przynależności, akceptacji, uspołecznienia
• psychiczne – np. erotyczne, estetyczne, psychoorganizacji.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Kolejny temat to Potrzeby ludzkie według Maslova:

Maslova stworzył piramidę, w której występuje hierarchizacja potrzeb:

• fizjologiczne (najważniejsze) – głód, pragnienie
• bezpieczeństwa – pewność, ochrona
• społeczne – poczucie przynależności
• samorealizacji – praca nad sobą, samorealizacja
• wiedzy
• satysfakcji estetycznej.
(...)