Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Dług publiczny


Dług publiczny - Najczęściej definiuje się jako całość finansowych zobowiązań władz publicznych (państwowych i samorządowych) z tytułu zaciągniętych pożyczek.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
Finanse publiczne - zagadnienia na egzamin (ściąga)
Notice: Undefined variable: odp in /www/eko_www/www/abcekonomii/wyszukiwarka-wyniki.php on line 8
- Bardzo obszerna ściąga z finansów publicznych,... [Liczba stron: 15]
Rola banku centralnego - referat
Notice: Undefined variable: odp in /www/eko_www/www/abcekonomii/wyszukiwarka-wyniki.php on line 8
- Skład pracy: rewolucja w usługach finansowych... [Liczba stron: 18]
Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych
Notice: Undefined variable: odp in /www/eko_www/www/abcekonomii/wyszukiwarka-wyniki.php on line 8
- Skład opracowania: definicja prywatyzacji, charakterystyka Programu... [Liczba stron: 12]
Deficyt budżetowy i dług publiczny w Polsce
Notice: Undefined variable: odp in /www/eko_www/www/abcekonomii/wyszukiwarka-wyniki.php on line 8
- Skład pracy: definicja deficytu budżetowego, rodzaje... [Liczba stron: 19]
Skarbowe papiery wartościowe jako element finansów publicznych
Notice: Undefined variable: odp in /www/eko_www/www/abcekonomii/wyszukiwarka-wyniki.php on line 8
- Skład opracowania: podstawowe pojęcia i definicje... [Liczba stron: 10]


Kolejny temat to Zasada racjonalnego gospodarowania:

Posiada dwa warianty:

• Pierwszy, to zasada największego efektu albo też największej wydajności. Polega ona na takim doborze metody działania, by za pomocą danych, określonych nakładów uzyskać jak największy efekt.
• Drugi wariant określony bywa jako zasada minimalizacji nakładów środków, lub też jako zasada oszczędności środków lub zasada najmniejszego... (...)