Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


www.ekonom.info

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


David Ricardo


David Ricardo - Zwolenniki pieniądza papierowego. Uważał, że musi on mieć pokrycie w złocie.

Wyznawał ilościową teorię pieniądza, którą łączy z poziomem cen i inflacją – gdy jest zachowana ilościowa teoria pieniądza, to ceny nie rosną lub minimalnie rosną i nie ma groźby inflacji.

Zachowanie ilościowej teorii pieniądza daje stabilizację całej gospodarki.

Ricardo podkreśla znaczenie akumulacji, która jest źródłem rozwoju. Konkurencja wymusza, a akumulacja dostarcza środki, a motywem jest zysk. Konkurencja, motywacja i akumulacja łącząc się dają rozwój.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Kolejny temat to Ksenofont:

Uczeń Sofoklesa, wybitny dowódca wojskowy, działacz polityczny(430-355 p.n.e.).
Problematyka ekonomiczna w antycznej Grecji była podporządkowana sprawom polityki i moralności. Nie oznacza to jednak, iż odnoszono się obojętnie do znaczenia czynnika ekonomicznego w życiu społeczeństwa. Ksenofont w swej "Księdze o gospodarce" bez zastrzeżeń popiera dążenie do bogactwa, które traktuje jako podstawę... (...)