Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/cf.php on line 11
Szkoła klasyczna - Definicje Pojęcie Wyjaśnienie

Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


www.ekonom.info

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 188

Szkoła klasyczna


Szkoła klasyczna - To okres od połowy XVIII do połowy XIX wieku. W tym czasie angielska gospodarka jest najbardziej rozwinięta na świecie, sprawuje ona władzę nad prawie połową świata. Druga połowa XVIII wieku to okres, gdy w gospodarce wszystko wygląda idealnie, rozległe kolonie są nienasyconym rynkiem zbytu i jednocześnie są one źródłem tanich i poszukiwanych na rynku surowców. Kwitnie produkcja, handel i żegluga Anglii, czyli rośnie zamożność tego państwa.

Powoduje to, że w przyszłość tego państwa można patrzeć bardzo optymistycznie, jedynym problemem jest tempo rozwoju przemysłu, czyli przemysł rozwija się zbyt wolno, gdyż sprzedaż można by było znacznie więcej.

Jest to okres, gdy ekonomia staje się niezależną dziedziną nauki. Przed ekonomią stawia się już określone cele, z których najważniejszym jest możliwość przewidywania, prognozowania tego, co się będzie działo w gospodarce. W Anglii są 2 silne ośrodki naukowe zajmujące się ekonomią:
• Londyn – później przenosi się do Cambridge;
• Edynburg w Szkocji.

Całemu temu ruchowi przewodniczy Adam Smith, nazywany ojcem ekonomii. Żył w latach 1723-1790. Jako pierwszy stworzył spójną teorię rozwijającej się gospodarki. Swoje rozumowania zawarł w książce pt. „Badania nad naturą i bogactwem narodów”.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 237

Kolejny temat to Prawo popytu:

Zależność między popytem i ceną jest odwrotna: wzrost ceny powoduje spadek popytu na określone dobro. (...)