Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/cf.php on line 11
Tomasz z Akwinu - Definicje Pojęcie Wyjaśnienie

Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


www.ekonom.info

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 188

Tomasz z Akwinu


Tomasz z Akwinu - Żył w połowie XIII w. (średniowiecze klasyczne), był Dominikaninem. Uważał tak jak Arystoteles, że naturalną rzeczą jest to, że ludzie są różni, jest to zgodne z naturą. Uważał, że społeczeństwo musi mieć układ klasowy, skoro ludzie się różnią, to należą do różnych warstw. Wyraźnie podkreślał, że prawo prywatnej własności jest sprawą naturalną i nie należy w to mieszać Boga. Twierdził, że prywatna własność to nie tylko przywilej, nakłada to na właściciela określone obowiązki np. dbanie o własne dobro. Polemizował z biskupem z Hipony (Augustyn) na temat chciwości. Tomasz z Akwinu uważał, że chęć posiadania prywatnej własności i pomnażania jej jest czymś naturalnym i pozytywnym, a nadmierna chciwość to kradzież i wszystko to, co jest niezgodne z przykazaniami boskimi.

Doszedł on do dwóch spostrzeżeń:
• własność prywatna przyczynia się do większej pracowitości ludzi, gdyż każdy stara się o swoje dobro najlepiej jak potrafi, dba o nie i chce to dobro pomnażać z powodu pozytywnej chciwości;
• własność prywatna prowadzi do porządku w życiu społecznym w odróżnieniu od własności wspólnej, gdyż we wspólnocie są spory ile tego wspólnego każdy ma dostać, jakie przyjąć kryteria podziału itp.

Podzielił dobra materialne na 2 grupy:
• dobra, których posiadanie jest niezbędne (konieczne) do życia – tzw. artykuły pierwszej potrzeby;
• dobra, które stanowią nadwyżkę – tzw. artykuły luksusowe.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 237

Kolejny temat to Okresy merkantylizmu:

Merkantylizm dzieli się na 2 okresy:

• Wczesny – pierwsze podboje i przywożenie pieniędzy w postaci kruszcu. Tych pieniędzy jest tak dużo, że powstaje inflacja. Dopiero rozwój przemysłu hamuje inflację.
• Rozwinięty – okres rozwoju produkcji i dalszy rozwój handlu. Nacisk kładzie się na eksport, gdyż sprzedaż (eksport) to... (...)