Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Teoria lokalizacji Thunenna


Teoria lokalizacji Thunenna - Autor opiera swoją teorię na następujących założeniach.

A) Istnieniu nie zróżnicowanej przestrzeni rolniczej i jednakowo urodzajnej gleby;
B) Istnieje jeden izolowany ośrodek konsumpcji, nabywający produkty rolnicze z obszaru otaczającego;
C) Koszty transportu są funkcją odległości i masy ładunku
D) Istnieją jednolite ceny sprzedaży dla wszystkich produktów danego rodzaju

Według Thennena rolnictwo wokół miasta tworzy koncentrycze pierścienie, zróżnicowane w sposobie użytkowania ziemi.
Produkty najcięższe i najmniej trwałe będą wytwarzane najbliżej rynku zbytu. Zgodnie z teorią w każdym pierścieniu będzie co innego.

• rolnictwo intensywne z agrorolnictwem
• gospodarka leśna
• rolnictwo ekstensywne
• produkcja hodowlana

Trwałym elementem teorii Thunnena są koszty transportu jako czynnik lokalizacji.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
Podstawy geografii ekonomicznej - Opracowanie omawia takie definicje i zagadnienia... [Liczba stron: 22]
Wykłady z geografii ekonomicznej - Zawartość opracowania: geografia jako nauka, funkcje... [Liczba stron: 11]
Zagadnienia z geografii ekonomicznej - Zestaw pytań i odpowiedzi z geografii... [Liczba stron: 12]
Podejście do motywowania oparte na koncepcji wzmocnienia - Skład pracy: definicja motywacji, teoria (koncepcja)... [Liczba stron: 5]
Definicje z psychologii - Zbiór ponad 230 definicji związanych tematycznie... [Liczba stron: 14]


Kolejny temat to Teoria lokalizacji przemysłu Alfreda Webera:

Celem teorii Webera było poszukiwanie miejsca lokalizacji zakładu w takim punkcie, w którym możemy zapewnić mniejsze całkowite koszty transportu w przeliczeniu na jednostkę produkcji. (...)