Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


sprzęt filmowy - fotografia w serwisie fotoaukcje.pl - zdjęcia, fotografie. aparaty fotograficzne, obiektywy, kamery, akcesoria. sprzęt filmowy aukcje foto

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Reklama pocztowa


Reklama pocztowa - Zdobywa ona coraz większe znaczenie w   systemie   komunikowania   się przedsiębiorstwa z rynkiem. Za pośrednictwem poczty przekazuje się oferty sprzedaży - listy reklamowe, katalogi, informatory, ulotki, broszury, prospekty czy nawet bezpłatne próbki konsumenckie.

Zaletą tej formy reklamy jest możliwość dotarcia do ściśle określonego segmentu rynku, na którym sytuuje swoją działalność reklamujące się przedsiębiorstwo. Warunkiem jej skuteczności jest precyzyjne ustalenie listy odbiorców. Wykorzystuje się w tym celu m.in. listy wyborców lub książki telefoniczne. Zaletą reklamy pocztowej jest wysoką selektywność oddziaływania poprzez elementy „indywidualizacji" wyboru i przekazu informacji, a także elastyczny sposób stosowania. Jednak przy długotrwałej akcji reklamowej i nadmiarze otrzymywanych informacji może wystąpić ignorowanie przez adresatów otrzymanych informacji.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Kolejny temat to Etapy kontroli marketingowej:

To:

1. Ustalenie pożądanych wartości wskaźników marketingowych (udział w rynku, wielkość sprzedaży, marża brutto).
2. Określenie przedziałów dopuszczalnych odchyleń od wartości zaplanowanych.
3. Pomiar rzeczywistych wartości wskaźników.
4. Porównanie rzeczywistych wartości wskaźników z zaplanowanymi oraz obliczenie odchyleń.
5. Ustalenie przyczyn odchyleń od planu.
6. Podjęcie działań korygujących.
(...)