Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


szkoła tańca najlepszej kursy tańca łódź w łodzi
traszka.eu

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Rola reklamy


Rola reklamy - To:

- podnoszenie znajomości marki i jej charakterystyka,
- zachęcanie osób które jeszcze nie używają danego produktu, do jego wypróbowania,
- utrzymanie lojalności nabywców oraz zachęcenie ich do zwiększenia zakupów,
- rozwijanie przekonania że dana marka z technicznego punktu widzenia przewyższa konkurencyjne,
- informowanie użytkowników obecnych jak i byłych że produkt został udoskonalony lub zmieniony.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Kolejny temat to Rodzaje reklamy:

To:

- reklama pionierska, która jest związana z kształtowaniem popytu pierwotnego w związku z czym koncentruje się ona na kategorii samego produktu i jest stosowana w fazie wprowadzania produktu na rynek
- reklama konkurencyjna, która stosowana jest w sytuacji istnienia na rynku produktów konkurencyjnych i w związku z... (...)