Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Customer Relationship Management


Customer Relationship Management - (CRM) to odpowiedź na:

- coraz mniejszą lojalność klientów;
- wzrost rotacji pracowników działów handlowych;
- wzrost konkurencji;
- coraz większe koszty pozyskania nowych klientów;
- coraz większe doświadczenie i wymagania klientów wobec dostawców;
- coraz mniej skuteczne działania w zakresie promocji;
- większą elastyczność produkcji;
- rozpadanie się kanałów reklamowych;
- wzrost liczby kanałów dystrybucji.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
366CRM - referat - Skład pracy: definicja CRM (zarządzanie kontaktami... [Liczba stron: 10]
CRM - Customer Relationship Management - Teoretyczne opracowanie omawiające Customer Relationship Management... [Liczba stron: 13]
CRM - Customer Relationship Management - Skład opracowania: istota i geneza CRM,... [Liczba stron: 4]


Kolejny temat to Korzyści z wdrożenia CRM:

Dzielimy na:

- Korzyści mierzalne odnoszą się do pozytywnych zmian wartości wskaźników sprzedaży, zysków ze sprzedaży, kosztów, czyli tego wszystkiego co ma swoje wartościowe odzwierciedlenie.

- Korzyści niemierzalne natomiast to odzwierciedlenie zadowolenia klientów i pracowników, wzrost lojalności klientów itp.


(...)