Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Asortyment


Asortyment - To celowo dobrany zestaw produktów oferowany na rynek przez dane przedsiębiorstwo.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
Plan marketingowy dla Zakładu Cukierniczego Wawel - Skład pracy: wstępne streszczenie dla kierownictwa,... [Liczba stron: 26]
Biznes plan piekarni - Projekt został przygotowany na potrzeby banku.... [Liczba stron: 29]
Analiza progu rentowności - referat - Praca teoretyczna wraz ze wzorami i... [Liczba stron: 12]
Ściąga z logistyki - Zawartość opracowania to m.in.: definicja logistyki,... [Liczba stron: 5]
Marketing i jego elementy - Opracowanie z teorii podstaw marketingu. Porusza... [Liczba stron: 14]


Kolejny temat to Asortymentacja:

Polega na dokonywaniu wyboru co przedsiębiorca będzie produkować i sprzedawać. Wybór ten przesądza w dużym stopniu o możliwościach wejścia na rynek, organizacji całego procesu i sprzedaży oraz skutkach dochodowych. (...)