Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Wartość bieżąca


Wartość bieżąca - Jej obliczenie polega na dyskontowaniu wartości przyszłej (po n latach), które jest działaniem odwrotnym do kapitalizacji.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
330Podstawy matematyki finansowej - definicje i zadania z rozwiązaniami - Podstawowe definicje i wzory: procent, stopa... [Liczba stron: 11]
Metody oceny projektów inwestycyjnych - Skład pracy: istota i cele zarządzania... [Liczba stron: 12]
Rachunek inwestycyjny - Skład opracowania: klasyfikacja inwestycji, kryterium rachunku... [Liczba stron: 9]
Projekt inwestycyjny - Prosty projekt inwestycyjny oparty na przykładzie... [Liczba stron: 8]
Metody oceny ryzyka w inwestowaniu - referat - Skład pracy: ryzyko i jego rodzaje,... [Liczba stron: 26]


Kolejny temat to Kapitalizacja:

Co miesiąc są dopisywane odsetki od odsetek czyli kapitalizacja jest procesem szukania przyszłej wartości przypływających sum pieniężnych.
(...)