Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Cechy kredytu


Cechy kredytu - Podstawowe cechy kredytu to:
- Celowość,  oznacza finansowanie przy użyciu kredytu bankowego konkretnego przedsięwzięcia,
- Zwrotność, oznacza zobowiązanie do spłaty kwoty kredytu wraz z odsetkami w ustalonym terminie,
- Oprocentowanie, oznacza wynagrodzenie za użyczenie kapitału.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
33Polityka monetarna - referat - Skład pracy: definicja polityki monetarnej, instrumenty... [Liczba stron: 20]
Kredyt hipoteczny - referat - Skład pracy: definicja kredytu hipotecznego, zastosowanie... [Liczba stron: 21]


Kolejny temat to Funkcje kredytu:

Kredyt spełnia funkcję:
1. Emisyjną,
2. Stymulacyjną,
3. Dochodową,
4. Restrukturyzacyjną.

Funkcja emisyjna, czyli kreacja pieniądza realizowana jest przez NBP w ramach polityki pieniężnej państwa a także poprzez kredyty udzielane przez banki komercyjne.

Funkcja stymulacyjna polega na wykorzystaniu instrumentów polityki kredytowej na kierunki rozwoju gospodarczego oraz wykorzystaniu... (...)