Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Stopa zwrotu


Stopa zwrotu - lub stopa dochodu (ang. rate of return, yield) to różnica względna między dochodem z inwestycji a wydatkami na nią, wyrażona w  procentach.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
327Metody oceny projektów inwestycyjnych - Skład pracy: istota i cele zarządzania... [Liczba stron: 12]
Rachunek inwestycyjny - Skład opracowania: klasyfikacja inwestycji, kryterium rachunku... [Liczba stron: 9]
Papiery wartościowe - finansowanie przedsiębiorstwa - Skład pracy: pojęcie i rodzaje papierów... [Liczba stron: 20]
Rynek kapitałowy - teoria i zadania z rynku kapitałowego - Skład opracowania: cechy rynku formalnego, definicja... [Liczba stron: 18]
Biznes plan - firma produkująca artykuły ogrodowe - Biznes plan ten napisany został jako... [Liczba stron: 26]


Kolejny temat to Oprocentowanie proste:

(ang. Simple interest) to procent jest liczony od wartości kapitału początkowego i jest on proporcjonalny do długości czasu, na który kapitał został udostępniony. Przy oprocentowaniu prostym odsetki nie są kapitalizowane (nie są dodawane do kapitału początkowego na koniec okresu oprocentowania). (...)