Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Procent


Procent - (ang. Interest) to opłata za prawo do korzystania z kapitału pieniężnego.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
325Metoda ABC - Activity Based Costing - Skład pracy: ewolucja historyczna metod zarządzania,... [Liczba stron: 18]
Metody oceny projektów inwestycyjnych - Skład pracy: istota i cele zarządzania... [Liczba stron: 12]
Prognozowanie gospodarcze - praca - Praca ma na celu wybór i... [Liczba stron: 21]
Wykłady z bankowości - opracowanie - Kolejna porcja definicja i zagadnień: pieniądz... [Liczba stron: 30]
Podstawy matematyki finansowej - definicje i zadania z rozwiązaniami - Podstawowe definicje i wzory: procent, stopa... [Liczba stron: 11]


Kolejny temat to Stopa procentowa:

(ang. Interest rate) to stosunek procentu do początkowej wartości kapitału x 100. Potocznie, stopa procentowa jest nazywana procentem. (...)