Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


www.budowydrogowe.pl
www.brygadarr.pun.pl
www.magi-nation-super.pun.pl
www.evilofkillers.pun.pl

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Prognoza przedziałowa


Prognoza przedziałowa - Polega na wyznaczeniu przedziału liczbowego o takiej własności, że można mu przypisać rozsądnie bliskie jedności prawdopodobieństwo, że rzeczywista wartość zmiennej prognozowanej znajdzie się w tym przedziale.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Kolejny temat to Rachunek kosztów pełnych:

Jest oparty na kosztach historycznych, czyli na kosztach już poniesionych. Jest on nazywany często rachunkiem tradycyjnym. Grupuje on koszty według miejsc powstawania oraz według wyrobów.

Rachunek kosztów pełnych jest to system rachunku kosztów, w którym całkowite koszty wytworzenia ( koszty bezpośrednie + koszty pośrednie produkcyjne rozliczane kluczem podziałowym)... (...)