Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


stancje lublin dla studentki

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Prognoza ekonometryczna


Prognoza ekonometryczna - Przez prognozy ekonometryczne rozumiemy sądy o kształtowaniu się zjawisk ekonomicznych w przyszłości. Przewidują, że określona zmienna charakteryzująca obiekt gospodarczy lub układ takich zmiennych przyjmie w określonym odcinku lub punkcie czasu w przyszłości określoną wartość lub wartość z pewnego przedziału. Do takich prognoz są wykorzystywane modele ekonometryczne.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Kolejny temat to Funkcje prognozy:

To:

1. funkcja preparacyjna – jest uznawana za najważniejszą gdyż zadaniem   prognozy jest stworzenie dodatkowych przesłanek w procesie podejmowania racjonalnych decyzji gospodarczych. Prognoza ma wspomagać procesy decyzyjne w skali mikro i makro ekonomii.

2. funkcja aktywizująca – polega na pobudzaniu do podejmowania działań sprzyjających do realizacji... (...)