Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Czym są negocjacje


Czym są negocjacje - Jest to sekwencja wzajemnych posunięć, poprzez które strony dążą do osiągnięcia możliwie korzystnego rozwiązania częściowego konfliktu interesów.

W negocjacjach należy więc uwzględnić: obustronność korzyści (uzasadnionych), uczciwość, trwałość, przydatność społeczną, sprawność prowadzenia oraz pogłębianie dobrych stosunków między pertraktującymi stronami. Przyczyna ,dla której prowadzimy negocjacje, polega na tym, że chcemy doprowadzić do osiągnięcia rezultatu korzystniejszego niż ten, który możemy osiągnąć bez negocjacji.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
Negocjacje japońskie - Skład opracowania: język interesów, stosunek do... [Liczba stron: 5]
Negocjacje cenowe - Skład opracowania: definicja i fazy negocjacji... [Liczba stron: 14]
Negocjacje - opracowanie - Skład opracowania: planowanie, cele, analiza proporcji,... [Liczba stron: 24]
Negocjacje - praca - Skład pracy: definicja negocjacji, sformułowanie sytuacji... [Liczba stron: 16]
Etyka w biznesie - referat - Zawartość pracy: historia etyki i jej... [Liczba stron: 16]


Kolejny temat to PKB:

Produkt krajowy brutto to suma wartości wszystkich produktów i usług finalnych wytworzonych w danym kraju, w danym roku przez czynniki wytwórcze, niezależnie od tego, kto jest ich właścicielem (...)