Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


royalsign
www.dodatki-krawieckie.biz.pl
www.brygadarr.pun.pl

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Budżet jednostki samorządu terytorialnego


Budżet jednostki samorządu terytorialnego - Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalany w formie uchwały budżetowej, na jego podstawie jednostki samorządu terytorialnego prowadzą gospodarkę finansową. Budżet ten uchwalany jest na rok budżetowy.

Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych definiuje budżet jednostki samorządu terytorialnego jako roczny plan nie tylko dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki, ale także przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych,  środków specjalnych i funduszy celowych jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwała budżetowa określa limity wydatków na okres roku budżetowego, ale także limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, które ujmowane są w załączniku do uchwały budżetowej.

Dla każdego takiego programu musi być określona:
- nazwa programu, jego cel i zadania
- jednostka organizacyjna odpowiedzialna za jego realizację
- czas realizacji programu i łączne nakłady finansowe
- wysokość wydatków w roku budżetowym oraz w dwóch kolejnych latach

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Kolejny temat to Uchwała budżetowa:

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do dnia 31 marca roku budżetowego.

Do czasu uchwalenia uchwały budżetowej podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej przedstawiony organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego. (...)