Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


kursy tańca w najlepszej szkoła tańca łódź w łodzi
skrypt taki jak allegro, w sosknałej cenie phpaukcje.pl wersjallegro skrypta pro. skrypt sklepu internetowego
www.narutozkonoha-gakure.pun.pl
www.evilofkillers.pun.pl
fotografia w serwisie fotoaukcje.pl - zdjęcia, fotografie, obrazy, fotki. aparaty fotograficzne, obiektywy, kamery, akcesoria. krajobraz aukcje fotograficzne.

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Kierunki socjologiczne


Kierunki socjologiczne - i ich przedstawiciele w XIX i XX w.
 
H. Spencer (1820-1903)
Jako pierwszy napisał podręcznik socjologii. Stworzył kierunek który nazywamy ewolucjonizmem. Uważał, że bytem społecznym rządzi jedno prawo - prawo ewolucji.

Ch. Booth
Twórca kierunku ekologicznego. Głosił on, że środowisko geograficzne posiada wpływ na byt ludzi.

R. Park
W 1921 r. napisał drugi podręcznik do socjologii „Wprowadzenie do socjologii". Współtwórca pierwszej katedry socjologii w Chicago (1892).

W. Pareto (1848-1923)
Stworzył teorię „krążenia elit" stwierdzającą, że motorem rozwoju społecznego jest walka elit rządzących.

E. Durkneim(1858-1917)
Twórca socjologii uniwersyteckiej. Uważał, że przedmiotem socjologii jest fakt społeczny, nie społeczeństwo. Fakt społeczny to sposób działania, który wywiera wpływ na jednostkę poprzez przymus (np. religia, język, prawo, moda, wzory kultury...). W ramach socjologii uniwersyteckiej wyróżnił on socjologizm (jednostkowe zjawiska psychiczne są wyznaczone przez całe społeczeństwo).

Max Weber (1864-1920)
Jest twórcą teorii biurokracji. Uważał, że struktura społeczna składa się z trzech elementów:
- klasowy,
- stanowy,
- polityczny.

Jego zdaniem teoria biurokracji ma charakter uniwersalny. Cechy biurokracji:
- w biurokracji następuje podporządkowanie się członków grupy bezosobowym przepisom,
- występuje ścisły podział obowiązków i kompetencji,
- hierarchiczny układ pozycji w obrębie organizacji,
- profesjonalizacja zawodowa,
- dostępność stanowisk dla wszystkich o odpowiednich kwalifikacjach,
- wymienialność osób.

Biurokracja zapewnia racjonalizację zespołów ludzkich a jednocześnie ujarzmia człowieka.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Kolejny temat to Społeczeństwo:

To historycznie ukształtowana zbiorowość, jej instytucie wzajemnie zależne od  siebie, zintegrowane, posiadające określone wspólne, obiektywne warunki bytu i wspólny kompleks kulturowy. (...)