Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


www.opieka-medyczna.info.pl
www.pfserver.pun.pl
wydawnictwa fotograficzne - fotografia w serwisie fotoaukcje.pl - zdjęcia, fotografie. aparaty fotograficzne, obiektywy, kamery, akcesoria. wydawnictwa fotograficzne aukcje foto

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Behawioryzm


Behawioryzm - Dotyczy zachowań ludzkich [P. Lazarsfeld, A. Freud]

Założenia:
- przedmiotem socjologii są zachowania ludzkie,
- zachowania można zrozumieć jeśli znamy ich strukturę i obserwujemy je zarówno w warunkach naturalnych i eksperymentalnych,
- zachowania człowieka manifestują się przede wszystkim w postawach,
- socjologa interesuje postawa zbiorowości, rozkład jakościowy tej postawy, jej siła i natężenie,
- socjolog badając postawy zbiorowości nie musi badać wszystkich jej członków, wystarczy próba reprezentatywna.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Kolejny temat to Arystoteles:

(384-322 p.n.e.). Autor „Polityki". Twierdził, że człowiek jest istotą społeczną (nie żyje sam). Określił trójczłonową  strukturę społeczną (sposób ułożenia poszczególnych jednostek w społeczeństwie):

a. człon rodzinny (jednostka ludzka nie jest samowystarczalna, potrzebuje żyć w rodzinie; rodziny łączą się w gminę, gminy również się łączą - powstaje w ten... (...)