Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy
Artykuł 15 Tylko do końca tygodnia
Artykuł 23 przeczytany 668 razy
Artykuł 34 przeczytany 766 razyMotywacja negatywna


Motywacja negatywna - Jest to zagrożenie co człowiek osiągnie lub co mógłby osiągnąć (utrata pracy, przesunięcie z pracy) czyli motywacja przez zagrożenie.

Prowadzi do obniżenia poczucia własnych wartości, do braku zaufania do własnych sił, postawy defensywnej, rodzi frustrację, depresję, jest przyczyną konfliktu, buntu lub powoduje służalczość, nadmierny lojalizm i lenistwo.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
2027Zarządzanie zasobami ludzkimi - praca - Skład pracy: definicja i cele zarządzania... [Liczba stron: 26]
Podejście do motywowania oparte na koncepcji wzmocnienia - Skład pracy: definicja motywacji, teoria (koncepcja)... [Liczba stron: 5]
Wykłady z zarządzania kadrami - teoria - Opracowanie teoretyczne: definicja zarządzania kadrami, polityka... [Liczba stron: 27]
System motywacyjny w przedsiębiorstwie - Skład opracowania: pojęcie motywacji, motywacja zewnętrzna... [Liczba stron: 7]


Kolejny temat to Motywacja pozytywna:

Opiera się na założeniu, że jeśli coś osiągniemy a wówczas zrealizujemy swoje pragnienia np.: awansowanie, zmiana stanowiska na lepsze, opierają się na nadziei, na prawdopodobieństwie, że coś osiągniemy.

Motywacja pozytywna pobudza do aktywności, przedsiębiorczości, zaangażowania, podnosi inicjatywę.
(...)