Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

PolecamyWarunki podejmowania decyzji


Warunki podejmowania decyzji - To:

Stan pewności - to sytuacja w której podejmujący decyzję, zna  z rozsądnym zakresem pewność, dostępne warianty wyboru oraz ich warunki.
Takie warunki występują bardzo rzadko z powodu złożoności i burzliwości współczesnego życia gospodarczego.

Stan ryzyka - to sytuacja w której dostępność poszczególnych możliwości i związanych z nią potencjalnych korzyści i koszty , są znane z pewnym szacunkowym prawdopodobieństwem. Menadżerowie muszą więc trafnie określić prawdopodobieństwo związane z każdym wariantem.

Stan niepewności - to sytuacja w której podejmujący decyzję nie zna wszystkich możliwości wyboru, ryzyka związanego z każdą z nich ani możliwych konsekwencji. Menadżerowie muszą więc pozyskać dużo informacji i podchodzić do sprawy w sposób logiczny i racjonalny. Ważną rolę odgrywa zatem intuicja i doświadczenie.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
2019Zagadnienia na egzamin z marketingu - Ponad 60 omówionych zagadnień egzaminacyjnych z... [Liczba stron: 24]
Wpływ reklamy na postępowanie konsumenta - Skład opracowania: polityka promocji jako element... [Liczba stron: 16]


Kolejny temat to Kultura organizacyjna:

Jest to osobowość konkretnego przedsiębiorstwa, która przejawia się w zachowaniach i reakcjach jednostek i grup społecznych, ich sądach i postawach, w sposobie rozwiązywania problemów, budowie hal produkcyjnych , w  wyposażeniu estetyce wnętrz.
Jest to zbiór dominujących wartości norm postępowania charakterystycznych  dla danej organizacji podbudowanej założeniami  i... (...)