Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


strony internetowe częstochowa strony internetowe częstochowa
czworonog.eu
treserzy.eu

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Zalety i wady planowania strategicznego


Zalety i wady planowania strategicznego - To:

Zalety planowania strategicznego:
• zapewnienie konsekwentnego ukierunkowania działań organizacji
• dostarczenie większej ilości niezbędnych do działania informacji
• minimalizacja możliwości popełnienia błędów.

Wady planowania strategicznego:
• niebezpieczeństwo powstania biurokracji planistów
• możliwość podejmowania decyzji na podstawie abstrakcyjnych koncepcji
• unikanie ryzykownych decyzji.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Kolejny temat to Poziomy strategii:

wg Arthur'a Thompson'a:

1. Strategia na poziomie przedsiębiorstwa - kształtowana przez naczelne kierownictwo, dotyczy działań podejmowanych przez organizację jako całość.
2. Strategia na poziomie jednostki operacyjnej - służy sterowaniu interesami i operacjami określonej jednostki gospodarczej. Strategiczna jednostka gospodarcza (SJG) grupuje w ramach wielogałęziowego przedsiębiorstwa wszystkie rodzaje działalności gospodarczej, zmierzające... (...)